ZALECENIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

1. Nie musisz dłużej uciekać od choroby.
     Zacznij uczyć się opartej na faktach wiedzy o alkoholizmie.
2. Nie musisz dłużej obwiniać alkoholika.
    Zacznij koncentrować się na swoich własnych działaniach- to dzięki nim możesz podnieść się albo załamać.
3. Nie musisz dłużej kontrolować picia alkoholika.
    Zacznij koncentrować się na jego potrzebie leczenia. Zacznij namawiać go do leczenia.
4. Nie musisz dłużej przychodzić z „pomocą” alkoholikowi.
    Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za każdą konsekwencję    wynikającą z jego picia.
5. Nie musisz dłużej interesować się powodami picia alkoholika.
    Zacznij powracać do wzorów normalnego życia.
6. Nie musisz dłużej grozić.
     Zacznij mówić to, co myślisz i robić to, co mówisz.
7. Nie musisz dłużej przyjmować lub wyłudzać obietnic.
     Zacznij je odrzucać.
8. Nie musisz dłużej poszukiwać rady u ludzi niekompetentnych.
     Podejmij leczenie, którego celem będzie zdrowie w szerokim zakresie.
9. Nie musisz dłużej ukrywać faktu, że potrzebujesz pomocy.
    Zacznij otwarcie mówić o tym alkoholikowi.
10. Nie musisz dłużej narzekać, gderać, wygłaszać kazań, przymilać się i robić wymówek.
    Zacznij informować alkoholika o jego niewłaściwym postępowaniu.
11. Nie musisz dłużej pozwalać alkoholikowi na atakowanie Ciebie i Twoich dzieci.
     Zacznij ochraniać siebie.
12. Nie musisz być dłużej marionetką.
     zacznij istnieć osobno.

Staraj się stosować do tych zasad i zaczniesz widzieć efekty. I jeszcze jedno – Nie stawaj nigdy między alkoholikiem i butelką. Alkoholik zawsze znajdzie sposób , żeby wypić więcej.

Brak możliwości komentowania