Zarząd

Zarząd Klubu Abstynenta ARKA

Prezes:  Dariusz Zając
W-ce : Marek Kotwas
W-ce : Ireneusz Stankiewicz
Sekretarz:  Joanna Iwaniuk
Skarbnik:  Anna Domańska

 

Brak możliwości komentowania